คลินิคบำบัดผู้ยาเสพติดในใจกลางเมืองโตรอนโต

คลินิก WCH ในโตรอนโตเปิดกว้างในการดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ติดแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดชนิดอื่นๆ โดยเสนอการเข้าถึงการรักษาอย่างเร่งด่วน มีผู้คนจำนวนคน 2 คนเสียชีวิตจากยาเสพติดเกินขนาดในทุกวันในเมืองโตรอนโต