โรงพยาบาลสินแพทย์ดูแลรักษา 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลสินแพทย์ ให้การดูแล , รักษา รวมทั้งป้องกันโรค จากทีมแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งมีมาตรฐานชั้นนำระดับโลก โรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยู่บริเวณบริเวณถนนรามอินทรา กม.8.5 ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งได้รับ

โรงพยาบาลรามคำแหงตอบสนองผู้ป่วยอย่างทันสมัย

โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นโรงพยาบาลอันอัดแน่นไปด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมุ้งเน้นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ อีกทั้งมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้เกิดความทันสมัยตลอดเวลา