ความรู้เกี่ยวคำศัพท์ของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ของแพทย์

เมื่อเราไม่สบาย เราควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง น้อยคนนักที่จะรู้ถึงคำศัพท์เฉพาะ หรือการเรียกอุปกรณ์ต่างๆของแพทย์ ในบทความนี้ หากจะเขียนอธิบายคำศัพท์ทางวิชาการแบบเป็นข้อๆ คุณผู้อ่านก็คงจะเบื่อ