ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

ในการเลือกบริโภค สิ่งที่จะทำให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยกับร่างกาย เราควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์จาก อย.หรือที่ย่อมาจาก องค์การอาการและยาที่ได้รับการตรวจสอบและยอมรับโดยสากล ส่วนการเลือกของอุปโภค