โรงพยาบาลราชวิถี สถาบัน การแพทย์อันดับหนึ่ง

หากใครได้เดินทางผ่านไปแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เชื่อว่านอกจากโรงพยาบาลเด็กที่ทำขึ้นเพื่อดูแลเด็กๆโดยเฉพาะแล้ว อีกหนึ่งโรงพยาบาลที่เป็นหลักพึ่งพิงทางสุขภาพของคนย่านนั้นก็คือ โรงพยาบาลราชวิถีอย่างแน่นอน โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทีเดียว ประวัติของโรงพยาบาลนี้มีที่มาอย่างไรบ้าง เราจะมาเล่าให้ฟัง ก่อนจะมาเป็นโรงพยาบาลราชวิถี