ความเป็นมาของโรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศอีกด้วย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เคยเป็นที่ประทับรักษาพระประชวรของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ความเป็นมาของโรงพยาบาลศิริราช ต้องย้อนไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปี พ.ศ. 2424 เกิดอหิวาตกระบาดผู้คนล้มตายไปเป็นเบือ จนเผาศพแทบไม่ทัน  ในครั้งนั้นท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราว ณ ชุมชนรวม 48 ตำบล จนกระทั่งโรคร้ายลดลง ทางโรงพยาบาลชั่วคราวจึงปิดทำการ หากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่า โรงพยาบาลนั้นเป็นสิ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง หากแต่การสร้างโรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องใหญ่ จำเป็นต้องมีคณะกรรมการช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลให้สำเร็จ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2429 ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกันดูแลจัดสร้างโรงพยาบาล เพื่อพระราชทานให้เป็นสถานที่ดูแลประชาชนทุกชนชั้น สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลแห่งแรกนั้น ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวังหลัง โดยเป็นวังเก่าของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข หลังจากที่สร้างพระเมรุ 5 ยอดเสร็จแล้ว วัสดุก่อสร้างที่เหลือก็นำมาสร้าง ‘โรงพยาบาลศิริราช’ ในช่วงกำลังเตรียมการเพื่อก่อสร้างนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ได้ประชวรด้วยโรคบิดและสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ....

กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อยู่ภายใต้สังกัดสภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2457 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่ง 2 ของประเทศไทย ประวัติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือกำเนิดขึ้นตามหลักพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์มีพระราชประสงค์ ซึ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงพระชนม์อยู่นั้น ท่านได้พระราชดำริจัดตั้ง สภากาชาดไทย โดยมีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นว่า ‘สภาอุณาโลมแดง’ โดยมีจุดประสงค์ในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยเหตุนี้พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้บริจาคเงินร่วมกัน 122,910 บาท เพื่อนำมาสมทบกับทุนของสภากาชาดสร้างโรงพยาบาลขึ้น และพระราชทานนามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์รำลึกถึงพระบรมชนกนารถ ท่านทรงเสร็จพระราชดำเนิน เปิดโรงพยาบาล ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เป็นโรงพยาบาลอันยอดเยี่ยม ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์พร้อมแผ่พระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริการรักษาพยาบาลแห่งนี้ จะต้องเข้ามามีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลไทย ให้บริการรักษาผู้บาดเจ็บรวมทั้งผู้ป่วยไข้ทั้งเมื่อคราวเกิดสงครามและช่วงปกติ โดยยึดมั่นในหลักการที่ตั้งไว้อย่างแน่วแน่ ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บทั่วไป อย่างไม่เลือกชนชาติ, วรรณะ , ลัทธิ , ศาสนา รวมทั้งความคิดเห็นทางการเมือง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้บริการทางการแพทย์ ,...

“HA” หรือ Healthcare Accreditation คือ ?

HA เป็นคำย่อของ Hospital accreditation คือ การรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาล โดยจะมีความแตกต่างจาก ISO อย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก HA กว่าจะได้มา โรงพยาบาลนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนประเมิน โดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาลเสียก่อน ถ้าสถานพยาบาลใดต้องการได้รับการันตี HA ก็จะต้องผ่านการประเมินมากมายหลายขั้นตอน เช่น ขั้นตอนให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม, ขั้นตอนลดความเสี่ยงรักษาพยาบาล, ทางสถานพยาบาลจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อประเมินและพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังพร้อมต้อนรับให้มีการเยี่ยมเพื่อสำรวจจากองค์กรภายนอก เหตุใดต้องมี “HA” หรือ Healthcare Accreditation เพื่อทำทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้ไปในทิศทางอันเหมาะสม ใช้เป็นจุดสำคัญ ในการทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต เพื่อให้ทีมงานของโรงพยาบาลร่วมกับผู้ประเมินภายนอก สามารถเรียนรู้และประเมินร่วมกันภายใต้กรอบตรงกัน ใช้ในการพิจารณารับรองโรงพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมอย่างเท่าเทียม ใครคือผู้รับรองคุณภาพ องค์กรที่ให้รับรอง ต้องเป็นองค์กรเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือ โดยถือกำเนิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน ,องค์กร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สังคมให้การยอมรับกลายมาเป็น สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เหตุใดต้องมีการรับรองรักษาคุณภาพโรงพยาบาล แน่นอนว่าโรงพยาบาลทุกแห่ง ย่อมคิดว่าตัวเองมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว แล้วเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการรับรองรักษาคุณภาพโรงพยาบาลขึ้นมาอีก แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นความจริงอันปฏิเสธไม่ได้ ว่าที่ปฏิบัตินั้นมีมาตรฐานหรือคุณภาพเพียงใด ซึ่งในปัจจุบันนี้มีปัจจัยแวดล้อมหลายประการซึ่งกระตุ้นให้ โรงพยาบาลทั้งหลาย ต้องการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เช่น ข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน...

โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพที่เราควรไป

โรงพยาบาลจัดว่าสถานที่สำคัญของชีวิตเราก็ว่าได้ เพราะคงไม่มีใครไม่เคยป่วย อย่างน้อยก็ตอนเกิดก็ต้องมาจากโรงพยาบาลจริงไหม ในกรุงเทพมีโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมากมาย แต่หากจำกัดวงให้เหลือแค่โรงพยาบาลของรัฐ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

ในการเลือกบริโภค สิ่งที่จะทำให้เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยกับร่างกาย เราควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์จาก อย.หรือที่ย่อมาจาก องค์การอาการและยาที่ได้รับการตรวจสอบและยอมรับโดยสากล ส่วนการเลือกของอุปโภค

ความรู้เกี่ยวคำศัพท์ของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ของแพทย์

เมื่อเราไม่สบาย เราควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง น้อยคนนักที่จะรู้ถึงคำศัพท์เฉพาะ หรือการเรียกอุปกรณ์ต่างๆของแพทย์ ในบทความนี้ หากจะเขียนอธิบายคำศัพท์ทางวิชาการแบบเป็นข้อๆ คุณผู้อ่านก็คงจะเบื่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพบริการอย่างถูกต้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นโรงพยาบาลที่มอบการรักษาในระดับชั้นนำของประเทศไทยให้แก่ผู้ป่วยทุกท่าน จากประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 40 ปี คณะแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างดีเยี่ยม

โรงพยาบาลสินแพทย์ดูแลรักษา 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลสินแพทย์ ให้การดูแล , รักษา รวมทั้งป้องกันโรค จากทีมแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งมีมาตรฐานชั้นนำระดับโลก โรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยู่บริเวณบริเวณถนนรามอินทรา กม.8.5 ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งได้รับ

โรงพยาบาลรามคำแหงตอบสนองผู้ป่วยอย่างทันสมัย

โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นโรงพยาบาลอันอัดแน่นไปด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมุ้งเน้นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ อีกทั้งมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้เกิดความทันสมัยตลอดเวลา

โรงพยาบาลทั่วไป นอร์ท ยอร์ค

โรงพยาบาลทั่วไปอีกแห่งหนึ่ง ที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังเป็นโรงพยาบาลทั่วไป นอร์ท ยอร์ค ตั้งอยู่ที่ 4001 ถนน ลีสไลย์ โตรอนโต แคนาดา โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นบริการสาธารณะ อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยโตรอนโตเหมือนกัน โรงพยาบาลมีทั้งหมด 419 เตียง